menu

SERWIS INFORMACYJNY

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Akty prawne
Data dokumentu źródłowego: Źródła: Dz. Urz. MZ
Przejdź do źródła
WRÓĆ DO LISTY