menu

SERWIS INFORMACYJNY

WYCZYŚĆ
WPISY
Znaleziono 872 wyników
  • liczba wpisów na stronie
  • sortuj wg

Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w II kwartale 2017 r.

Data publikacji: 31.08.2017 Źródło: NFZ
Data dokumentu źródłowego: 31.08.2017 Rodzaj wiadomości: Komunikaty

W II kwartale 2017 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 87 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania wystąpienia pokontrolnego). W 14…

WIĘCEJ

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2017 r.

Data publikacji: 31.08.2017 Źródło: NFZ
Data dokumentu źródłowego: 31.08.2017 Rodzaj wiadomości: Komunikaty

W II kwartale 2017 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 212 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 199 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych…

WIĘCEJ

Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych (styczeń - maj 2017 r.)

Data publikacji: 28.08.2017 Źródło: NFZ
Data dokumentu źródłowego: 28.08.2017 Rodzaj wiadomości: Komunikaty

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja…

WIĘCEJ

Korzystne zmiany na nowej liście leków refundowanych

Data publikacji: 28.08.2017 Źródło: MZ
Data dokumentu źródłowego: 28.08.2017 Rodzaj wiadomości: Aktualności

Podczas briefingu wiceminister Marcin Czech przedstawił najważniejsze zmiany, jakie zajdą na liście leków refundowanych od 1 września. Refundacją zostało objętych kilka nowych, ważnych leków. Zmieniły się także istniejące programy…

WIĘCEJ