menu

SERWIS INFORMACYJNY

Podpisanie Porozumienia o zachowaniu poufności w wymianie informacji pomiędzy URPLWMiPB a MHLW oraz PMDA, 12 Szczyt Szefów Agencji Leków oraz spotkanie Międzynarodowej Koalicji Władz Regulujących Produkty Lecznicze w Japonii

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Aktualności
Data dokumentu źródłowego: Źródła: URPL
Przejdź do źródła

W dniach 24-26 października 2017 roku na zaproszenie strony japońskiej, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak, wziął udział w dwóch konferencjach zorganizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii (ang. Ministry of Health, Labour and Welfare, MHLW), Agencję Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych Japonii (ang. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, PMDA) oraz Prefekturę Kioto: 12th Summit of Heads of Medicines Regulatory Agencies oraz International Coalition of Medicines Regulatory Authorities.  Najważniejszym elementem pobytu w Kioto było podpisanie w dniu 23 października 2017 roku pomiędzy URPLWMiPB, a  MHLW oraz PMDA Porozumienia o zachowaniu poufności w wymianie informacji. Na obecnym etapie Porozumienie będzie głównie służyło ułatwieniu przepływu informacji i dokumentacji w obszarze kompetencyjnym sygnatariuszy oraz przyczyni się do zaangażowania się Polski w Projekt Jednego Audytu Wyrobów Medycznych (ang. Medical Devices Single Audit Programme, MDSAP).

WRÓĆ DO LISTY