menu

SERWIS INFORMACYJNY

Koszty finansowania systemu krajowego dla MAH

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Aktualności
Data dokumentu źródłowego: Źródła: KOWAL
Przejdź do źródła

Fundacja "Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków" przedstawia koszty finansowania Systemu Krajowego (PLMVS). Wysokość opłat ponoszonych przez MAH stanowi udział w ogólnym koszcie utworzenia i utrzymania Systemu Baz przypadającym na Polskę, w podziale na poszczególne podmioty odpowiedzialne.

WRÓĆ DO LISTY