menu

SERWIS INFORMACYJNY

Informacja z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie Raportu Rocznego Prezesa Urzędu za 2017 rok

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Sprawozdania / raporty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: URPL
Przejdź do źródła

Dokument stanowi wymagane przepisami art. 25 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1382) sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu.

WRÓĆ DO LISTY